50 ROTIRI (1200 × 600 px) (YouTube Thumbnail) (13)